fbpx

Prestation inom idrott!

Idrottspsykologisk rådgivning för tränare och elitidrottare kan hjälpa dig att nå dina mål och njuta av  din idrott.

Genom en öka medvetenheten om dina tankar, känslor och beteenden och hur det påverkar prestationen blir det lättare för dig att prestera på din toppnivå.

Vi arbetar med hur du kan:

  • sätta rätt mål för dig
  • vara fokuserad och medveten
  • upprätthålla ett sunt självprat
  • att ge och ta emot feedback
  • öka ditt självförtroende
  • förbättra din motivation
Foto: Hans Sjögren

Att testa sina gränser är kul!
Det behövs en bra balans mellan utmaning och skicklighet samt
många timmars träning och även återhämtning för att karriären skall bli
lång och framgångsrik.
Idrottspsykologi kan hjälpa dig att hålla den balansen!

Positiv tävlingsprocess

ONLINEKURS som går igenom hur du kan arbeta för att få en positiv tävlingsprocess. Där du sätter upp mål som gör det lättare att lyckas. Hur du kan underlätta att nå FLOW när du tävlar. Hur kan du påverka din mentala och fysiska spänning, och vilken feedback du behöver för att skapa och behålla en gynnsam tävlingsperiod?

Rehab-tiden kan vara tuff

En god förståelse och tillit till rehabiliteringsprocessen kommer att göra den mer hanterbar. Du kommer att få en bättre förståelse för processen, och detta har positiva effekter på din mentala hälsa och även längden på och hur bra rehabiliteringen går.

Bäst när det gäller

Att prestera på topp är något som varje elitidrottare vill göra. Men det kan vara lättare sagt än gjort. Att idrotta ska vara roligt, men när pressen känns för tung känns det ofta som en tung börda att bära. Då behöver något ändras för att hitta glädjen för idrotten och topp-prestationer igen.

Foto: Yannick Tregaro

Emma Green

”Margareta har varit ett underbart stöd under hela min karriär. Hon har gett mig verktygen att känna glädje i min prestation.
Hon har gjort mig trygg i att vara mer mig själv och även lita på att mitt sätt är det bästa sättet för mig. ”
– citat, Emma Green”

Foto: Yannick Tregaro

Göteborg - Zürich - Online

PSIM har verksamhet i Göteborg och Zürich där det går att träffa mig i fysiska möten. Då jag sedan 2013 bott på båda orter  har jag sedan länge även arbetat online.

Nytt online är att jag även erbjuder kurser i prestationspsykologi, mindfulness, yoga och meditation. Kurserna kan även bokas som paket med coching-träffar.

Du är varmt välkommen att boka det upplägg som passar dig bäst!

Margareta Hultman

IDROTTSPSYKOLOGISK RÅDGIVARE sedan 2004, utbildad vid Halmstad Högskola, samt civilekonom vid Göteborgs Universitet.

Min idrottsbakgrund är har orienterat på elitnivå och enom åren har jag haft en nära kontakt med som idrotter,
friidrott, ridsport och fotboll.

Jag älskar att hjälpa människor utvecklas, prestera
och må bra på vägen mot sina mål.

Foto: Marina Nilsson

PSIM: Coaching med Margareta

Individuell coaching på plats i Göteborg, Zürich eller Online.
Vi gör ett upplägg anpassat för just din specifika situation.
Jag arbetar utifrån ett fenomenologiskt perspektiv med idrottspsykologi och ACT som metoder. Alltid på vetenskaplig grund.

PSIM studio:kurser online

Du köpa längre kurser med flera videogenomgångar, arbetsmaterial, idrottspsykologi, mindfulness och yogaklasser samt paket med coaching inkluderat.